De aandachtspunten bij een bestelauto verzekeren

Een bestelauto verzekeren? Elke eigenaar van een bestelauto wordt er mee geconfronteerd. Voor het in het verkeer brengen van een bestelauto gelden namelijk in de praktijk dezelfde eisen als voor het verzekeren van een standaard voertuig. Met andere woorden, de WA-verzekering die aangebrachte schade aan derden dekt moet ook voor een professionele bestelauto worden afgesloten. Daar kunt u niet onder uit. Dit gezegd hebbende is dit ook lang niet de enige verzekering die de moeite waard kan zijn om te overwegen. Gaat u ook uw bestelauto verzekeren, maar wilt u graag een duidelijk overzicht krijgen van de verschillende aandachtspunten waar u daarvoor rekening mee dient te houden? Dat kan op deze pagina!

  1. 1.) Wat is de actuele waarde van uw bestelauto?

De eerste stap richting een bestelauto verzekeren die moet worden genomen heeft betrekking tot het bepalen van de actuele waarde van uw voertuig. Dit is erg belangrijk. Er kan in de praktijk namelijk worden vastgesteld dat heel wat mensen er niet zelden voor kiezen om een bestelauto over te verzekeren. Dit overigens niet alleen voor even, maar doorgaans voor een behoorlijk lange periode. Het spreekt voor zich dat dit u eigenlijk alleen maar veel geld kost terwijl het u niet of nauwelijks extra financieel voordeel oplevert. Let op, de actuele waarde van uw bestelauto staat ook helemaal niet gelijk aan de cataloguswaarde van het voertuig. 

Om de actuele waarde van uw bestelauto te kunnen berekenen is het van belang om rekening te houden met diverse kenmerken. Zo moet er niet alleen rekening worden gehouden met het aantal kilometers die er op de teller staan, wat bovendien ook te denken van de algemene staat van de bestelauto? Eventuele schade aan de carrosserie kan er namelijk al snel voor zorgen dat de waarde van uw bestelauto gevoelig lager zal komen te liggen. Is dat het geval? Dan is het afsluiten van een allrisk bestelautoverzekering wellicht meteen minder interessant. 

  1. 2.) Hoeveel kilometers rijdt uw bestelauto op jaarbasis?

In navolging van het eerste punt zijn er nog het aantal kilometers welke u met uw bestelauto jaarlijks aflegt. Hoe meer kilometers er worden afgelegd, des te groter uiteraard het risico wordt. Het afsluiten van de gewone, verplichte WA-verzekering is dan ook in de praktijk lang niet altijd het interessantst, integendeel. Dit kan vanuit financieel oogpunt wel het geval zijn, maar als we verder gaan kijken kan daar al snel verandering in komen. Uw bestelauto goedkoop verzekeren, maar bij een mogelijk schadegeval eigenlijk op niets aanspraak kunnen maken is uiteraard ook niet echt de bedoeling. In ieder geval, inschatten hoeveel kilometers u op jaarbasis gaat afleggen met uw bestelauto is dus zeker in de praktijk de moeite waard. 

Bent u iemand die een bestelauto heeft aangekocht voor het uitoefenen van bijvoorbeeld een bijberoep? In dat geval spreekt het voor zich dat u gevoelig minder kilometers zult gaan afleggen op jaarbasis. Dat moet zich in principe ook vertalen in het soort verzekering welke u gaat afsluiten. Om mensen die weinig kilometers rijden de mogelijkheid aan te bieden om een (extra) voordelige verzekering af te sluiten is de zogenaamde kilometerverzekering in het leven geroepen. Tot een bepaald aantal kilometers per jaar is het afsluiten van dit type van bestelautoverzekering zeker en vast het overwegen waard. Hou ook hier dus zeker rekening mee bij uw bestelauto verzekeren.

  1. 3.) Heeft u nood aan eventuele extra dekkingen?

Bij uw bestelauto verzekeren zult u kunnen vaststellen dat er naast de standaard drie verzekeringen ook nog eventuele extra dekkingen afgesloten kunnen worden. Ook dit is een belangrijk gegeven waar u bij een bestelauto verzekeren rekening mee zult willen en ook vaak zult moeten houden. Enkele mogelijke extra dekkingen zijn in ieder geval de volgende: 

  1. De schadeverzekering inzittenden;
  2. De ongevallenverzekering voor inzittenden; 
  3. Rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen; 

Naast bovenstaande is het zo dat u eventueel over de mogelijkheid beschikt om bepaalde accessoires aan uw bestelauto (extra) te laten verzekeren. Het kan hierbij dan in eerste instantie gaan om de trekhaak of om bijvoorbeeld een soort van beveiligingssysteem. Let wel, de opties en de accessoires welke aan uw bestelauto zijn aangebracht door de fabriek vallen automatisch onder de reguliere dekking. Hiervoor dient er dus absoluut geen bijkomende dekking te worden afgesloten, integendeel.

  1. 4.) Denk aan de fiscale gevolgen van uw bestelauto

Niet alleen een bestelauto kopen en een bestelauto verzekeren brengt bepaalde kosten met zich mee. Daarnaast moet u bijvoorbeeld ook rekening houden met de (eventuele) wegenbelasting die moet worden betaald. Het is in de praktijk evenwel evengoed zo dat een investering in een bestelauto ook bepaalde, fiscale voordelen met zich meebrengt. Om welke fiscale voordelen gaat het dan precies? Wel, er kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de verzekeringspremie die u moet betalen voor een bestelauto verzekeren fiscaal aftrekbaar is. Dat is natuurlijk erg interessant, want op deze manier zult u mogelijks aan het einde van het jaar geconfronteerd worden met aanzienlijk lager uitvallende belastingen. 

  1. 5.) Kunt u aanspraak maken op een pakketkorting?

Een ander aandachtspunt heeft weer specifiek betrekking tot de kostprijs welke is verbonden aan het afsluiten van uw bestelautoverzekering. Een bestelauto verzekeren is wellicht niet het enige wat u als onderneming zult moeten doen. Voor menig aantal ondernemingen geldt dan ook dat ze worden blootgesteld aan tal van verschillende risico’s. Zoveel mogelijk van deze risico’s probeert men in te dekken door het afsluiten van een passende verzekering. Dat is logisch, alleen gebeurt dat vaak individueel. Dat is dan weer een stukje minder logisch. Door het afsluiten van een pakketverzekering kunt u immers vaak rekenen op een mooie korting. 

Het afsluiten van een pakket met verzekeringen zorgt ervoor dat er u verschillende, interessante voordelen worden aangeboden. Allereerst is het bijvoorbeeld zo dat u voor verschillende verzekeringen slechts één keer een (periodieke) premie moet betalen. Dat is echter niet alles. Bovendien kan er ook worden vastgesteld dat er bij problemen of een schadegeval slechts met één enkele partij contact dient te worden opgenomen. Het afsluiten van een pakket met verzekeringen waaronder dus ook de optie voor uw bestelauto verzekeren is dus in de praktijk omwille van menig aantal verschillende redenen ongelofelijk interessant. Overweeg deze optie dus zeker ook bij uw bestelauto verzekeren!